oficjalne strony

Nasi na Łotwie

Jak  my zrobili holenderskigo Poloka Marka na Łotwie gorolym

Tak se siedzimy gorole przy pólce na izbie, jak przychodzi Marek cały uradowany, że Holandia wygrała mecz na MŚ w Brazylii. Tak se mu prawimy, że na to musi poczynstować. No i Marek przynosi gorzołke, nalywo po półce a  przy półce sie skarży, że sie już ni może doczkać aż przyjedzie do Jabłonkowa na Gorola no i że by chcioł być pasowany na gorola. Tak mu opowiadómy, jako cało ta procedura pasowanio przebiygo, że musi wypić kufel piwa na ex, wbić 100wke gwóźdź za jednym zamachym a na kóniec że dostanie forsztym po dupie. No i widzimy na Markowi przarażenie.  Tak Marek z pytanim, że gorolym chce zostać,  ale czy by to nie szło wykonać już dzisio. Tak my po krótkiej nararadzie zdecydowali, że mu wygowimy, ale z całej tej procedury zostanie jyny bici forsztym po dupie, ale za to po sagi a od trzóch paniczek. No i Marek sie zgadza. Tóż wychodzimy przed hotel przed wszeckich tu obecnych uczestników święta LIGO no i mówimy, że nadchodzi nadzwczajna okazja zobaczenia pasowania Marka na gorola i nastają burzliwe oklaski. Po krótkim przemówieniu Leszka, kiery w skrócie powiedzioł zasługi Marka, kiere go upoważniajóm być gorolym, Marek wypino sagóm dupe i nasze  dziełuchi bieróm deske na szpyrki (forszta nie szło w nocy nigdzi naiść) i zaczyno sie pasowani. Piyrszo przychodzi Danka i nakłodo Markowi na dupe, drugo idzie Hela i przycisko deskóm po dupie o poznani wiyncej, trzecio przychodzi Hanusia a ta jak mu wciyna, tak to mlaskło, że to było słychać na drugim brzegu rzeki Dźwiny. Tak za burzliwych oklasków my Markowi zaśpiywali „gdo chce gorolym być, być, być musí gorzołke, musí gorzołke, musí gorzołke pić, pić, pić …„.Tak nóm Marek naloł po półce i po całej tej paradzie dostoł od nas tryczko z Gorolskigo Święta, kiere teraz może z honorym gorola nosić.

Adam