oficjalne strony

O nas

Pierwsze konstytuujące zebranie Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie odbyło się 30 listopada 1947 r. w Hotelu Silesia, a prezesem organizacji został JUDr Franciszek Hanak. Siedzibą MK PZKO była Czytelnia, którą dzięki staraniom ówczesnego prezesa MK PZKO JUDr Franciszka Hanaka udało się  odzyskać, a później odkupić za niezbyt wysoką, umowną cenę. Należy wspomnieć, że w tym miejscu miała siedzibę Czytelnia Katolicko-Ludowa, która powstała z inicjatywy poety i tkacza Adama Sikory w roku 1870, a działała do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie władze czechosłowackie budynek Czytelni Katolickiej skonfiskowały, więc rozpoczęły się starania o odzyskanie dawnego majątku, zakończone sukcesem.
W Czytelni miały próby wszystkie chóry, schodziła się tu młodzież zrzeszona w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej, odbywały się przedstawienia Sceny Polskiej, koncerty muzyczne, akademie z okazji różnych rocznic, przedstawienia szkolne oraz teatru amatorskiego, kursy reżyserskie, zabawy świetlicowe, konkursy czytelnicze, kursy taneczne. Gospodarzami Czytelni były rodziny Poloczków, Zabójników i Cyhanów. Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku przystąpiono do remontu generalnego i przybudówki pamiątkowego objektu. Niestety budynek znalazł się w planie nowej zabudowy miasta i ostateczenie w roku 1979 uległ demolicji. Wtedy w porozumieniu z Miejską Radą Narodową członkowie MK PZKO wyremontowali w „Akcji Z” stary miejski budynek na rynku z roku 1906 pod nr. 18. W dniu otwarcia Domu PZKO, 10.2.1983, prezes Koła Dr inż. Stanisław Gawlik otrzymuje z rąk przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej dekret o użytkowaniu Domu PZKO. Warto podkreślić, że przy remontowaniu ruiny starego kupieckiego domu z zapadniętym i zbutwiałym dachem, wybitymi i przegnitymi oknami, opadniętym tynkiem i zniszczonymi pomieszczeniami pracowali starzy i młodzi, każdy według swoich możliwości. Długoletnimi gospodarzami Domu PZKO byli państwo Cyhanowie, Szkanderowie, pani Maria Drong, państwo Friedmanowie, pani Maria Sikora, a obecnie Helena Kawulok.
W końcu po wielu perypetiach, również sądowych, udało się uzyskać w roku 2000 Dom PZKO na własność. Dzięki środkom finansowym przyznanym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, a otrzymanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska w 2004 roku, rozbudowano Dom PZKO o scenę i salę wystaw dla Izby Regionalnej . W roku 2007 zakończono remont generalny Domu PZKO sfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej jako dar Narodu Polskiego dla Rodaków. Dzisiaj wyremontowany budynek jest wizytówką działalności naszej organizacji oraz miasta Jabłonkowa, ponieważ z powodu braku domu kultury tutaj odbywa się większość akcji kulturalnych. Wszystkie dotacje na rozbudowę i remont Domu PZKO zapewnił prezes MK PZKO inż. Jan Ryłko.

Przy MK PZKO obecnie działają następujące zespoły i kluby :

  • Chór Męski GOROL – dyrygent Katarzyna Kantor, prezes Grzegorz Skupień. Chór powstał w 1947 roku,  a oprócz pieśni można usłyszeć i zobaczyć popisy gawędziarskie,  obecnie w wykonaniu Tadeusza Filipczyka-Filipa.
  • Zespół Folklorystyczny Zaolzi działa od roku 2001,  a kierownikami zespołu zespołu są Dorota i Marcin Filipczykowie.
  • Dziecięcy Zespół Folkorystyczny Zaolzioczek powstał w roku 2003, liczy około 20 dzieci. Prowadzi go Marcin Filipczyk.
  • Kapela Gorolsko Lipka – w skład kapeli wraz z grupą śpiewaczą wchodzi 12 osób,  a kierowniczką jest Krystyna Mruzek.
  • Kapela Ludowa Nowina – istnieje już 30 lat. Repertuar kapeli tworzą melodie pochodzące nie tylko z regionu Śląska Cieszyńskiego,  ale i z zagranicy.
  • Klub Kobiet liczy 20 pań, które przygotowują temetyczne wystawy robót ręcznych, troszczą się o zaplecze kulinarne na wszystkie imprey Koła i urządzają wycieczki krajoznawcze.
  • Klub Seniora organizuje ciekawe wykłady, organizuje jedniodniowe wycieczki oraz pomaga usuwać wszelkie usterki w Domu PZKO.
  • Kawiarenka „Pod Pegazem“ to spotkania literacko–artystyczne z pisarzami, malarzami i muzykami z naszej okolicy i innych krajów. Istnieje od 1989 roku, a Kawiarenka Świętogóralska od 1990 roku.
  • Izba  Regionalna im. Adama Sikory działa od roku 1998. Kierownikiem jest Leszek Richter. Izba Regionalna organizuje wystawy towarzyszące Gorolskim Świętom, a obecnie seminaria z zakresu kultury ludowej.
  • Mikroregion Górolsko Swoboda ma swoją markę „Górolsko Swoboda produkt regionalny“. Jej celem jest wspierać miejscowych producentów i przyczynić się do rozwoju ruchu turystycznego. Miejscowym koordynatorem marki jest Leszek Richter.

Wanda Kufa