oficjalne strony

Kapela Nowina

Nowina-logo

  • skrzipce – Peter Byrtus
  • 2. skrzipce – Tomasz Martynek
  • sekund – Adam Szczuka
  • sekund – Marian Byrtus
  • mało basa – Grzegorz Stopa
  • www.nowina.info

W 1984 roku pani Krystyna Mruzek wykómbinowała, że lepi kozać dzieckóm w muzycznej grać ludowóm muzyke niż sie z nimi fórt tropić a walić kaj popadnie. Po jakimsi czasie tóm grupke muzykantów nazwała NOWINA. Wszystko to miało miejsce w Jabłónkowie, kiery leżi w tej czynści Ślónska Cieszińskigo, kiero sie dostała do Czeski Republiki. Poza szkołóm muzycznóm w Jabłónkowie my też reprezentowali jabłónkowskóm polskóm szkołe podstawowóm a miejscowe koło Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego.

Przez kielasi roków sie przez Nowine przewijały dziecka, kiere sie ucziły grać u pani Mruzkowej, aż wymyślała młodszóm kapele – Lipke a potym eszcze Torke, a nazwa Nowina zaczła dorośleć razym z ostatnim składym.

Dzisiejszo Nowina, to je 5 muzykantów a nikiedy eszcze jakosi śpiywoczka. Naszim podstawowym repertuarym je muzyka ludowo Ślónska Cieszińskigo a to głównie górolsko, ale starómy sie grać aj inszi regióny a rodzaje muzyki, coby jak nejlepi bawić ludzi. Growómy kaj nas popytajóm: na festiwalach, festynach, balach, wiesielach, urodzinach a inszich świyntach, po kościołach aj po gospodach.